TK3 Hong Kong - Sam-A Kaiyanghadao Gym vs Trishin Constantine

TK3 Hong Kong - Sam-A Kaiyanghadao Gym vs Trishin Constantine

Top King World Series : TK3 Hong Kong
Date: Saturday, December 20th, 2014
Venue: AsiaWorld–Expo, Hong Kong

Top King Products